صباغ: هدف آمریکا از ماجرا های حسکه،گروه تروریستی”داعش” را احیا کرده و حضور نیروهای خود در سوریه نیز توجیه کند

نیویورک-سانا

نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد طی جلسه شورای امنیت: شورای امنیت به تریبیونی برای برخی کشورها جهت تکرار ادعاها و اتهامات نادرست شان ضد سوریه، تبدیل شده است حال که هیچ جلسه ی اضطراری به منظور محکومیت تجاوزات مکرر اسراییل علیه سرزمین سوریه و یا محکومیت اقدامات نیروهای اشغالگر امریکایی و ترکی را برگزار نکرده است

صباغ: شورای امنیت بلا فاصله به آنچه در حسکه رخ می دهد و پیامد های ناشی از وقایع ناشی از جنایات گروهک تروریستی”داعش” و شبه نظامیان جدا طلب “قسد” و نیروهای اشغالگر امریکا،رسیدگی کند 

بسام صباغ: هر وقت کشور های غربی از اقدامات تجاوزکارانه که اوضاع را وخیمتر می کند، صرفنظر کنند در این حالت هرگونه بحث و گفتگو درخصوص سوریه بی جا خواهد ماند

سفیر سوریه صباغ: شورای امنیت باید اشغال ترکیه به اراضی سوریه را پایان دهد و جنایات و اقدامات این اشغالگر مبتنی بر حمایت از تروریسم، انتشار هرج و مرج، تخریب، ترک سازی، آواره دادن و تغییر جغرافیایی را متوقف کند

صباغ: اقدامات یکجانبه نامشروع هرچه زودتر برطرف شود اقداماتی که فجایعی زیادی بر زندگی روز مره شهروندان سوریه را به بار آورده است

شاهد أيضاً

افتتاح نمایشگاه (سوریه مهد تمدن ها) در سلطنت عمان

مسقط-سانا با حضور رسمی و مردمی، دکتر لبانه مشوح وزیر فرهنگ و دکتر منی بنت …