منبع رسمي وزارت خارجه : آنچه در بیانیه شورای اتحادیه اروپا آمده است که «درگیری در سوریه پایان نیافته و همچنان منشأ رنج و بی‌ثباتی است» در درجه اول ناشی از مداخلات غرب در امور سوریه، اقدامات اجباري یکجانبه غیرقانونی و تلاش های ناامیدانه برای حفظ آبرو پس از تزلزل پروژه تهاجمی علیه سوریه است

شاهد أيضاً

صباغ: سوریه اقدامات رژیم ترکیه و عدم اجرای تعهدات قبلی خود در چارچوب توافق‌های آستانه و تفاهم‌نامه سوچی را محکوم می‌کند و مجدداً اظهارات رئیس‌جمهور این رژیم درباره ایجاد منطقه موسوم به «منطقه امن» شمال سوریه را رد می‌کند