بارش برف برخی مناطق کشور را سفیدپوش کرده است

صلنفه

حضر وجباثا الخشب در حومه قنیطره