دكتر بشار جعفری، معاون وزیر خارجه و مهاجران در نشست شورای حقوق بشر: سوریه به طور موثر در ایجاد بازنگری دوره ای جهانی نقش داشته است، زیرا این تنها سازوکار بین المللی بی طرف است که بررسی سوابق حقوق بشری همه کشورها را به طور برابر تضمین می کند

 

 

شاهد أيضاً

روسیه تجاوز رژیم صهیونیستی به استان طرطوس را به شدت محکوم می کند

مسکو-سانا روسیه تجاوز اخیر اسرائیل در اطراف استان طرطوس را به شدت محکوم کرد و …