ریاست شورای وزیران: نهادهای دولتی از تاریخ 23 تا 27-1 به دلیل شرایط آب و هوا تعطیل خواهد بود

دمشق – سانا

ریاست شورای وزیران جهت اطمینان از آمادگی کامل برای پاسخگویی به شرایط جوی امروز با صدور بخشنامه ای ادارات و نهادهای دولتی را از تاریخ یکشنبه 23-1-2022 تا پنجشنبه 27-1-2022 تعطیل اعلام کرد.

در این بخشنامه آمده است: ضمن رعایت تبصره ج ماده 43 قانون کارمندان متعلق به ادارات و نهاد های دولتی که ماهیت آن که مستلزم ادامه کار می‎باشد، از همه وزیران درخواست می‎شود تا دستورات لازم جهت ادامه کار در نهادهای مربوط به خدمات اساسی به صورت حضوری را صادر نمایند.

ریاست شورای وزیران توضیح داد: این اقدام به منظور انجام تمام اقدامات ممکن برای تضمین پاسخ مناسب به شرایط آب و هوا و تضمین دسترسی شهروندان به بیش‌ترین مقدار ممکن انرژی در پرتو شرایط آب و هوا حاکم بر کشور و با توجه مقدار سوخت موجود که به دلیل اقدامات اقتصادی ظالمانه محدود شد، صورت می‌گیرد.