حسکه.. افزایش آوارگی اهالی محله غویران در پی تهدیدات شبه نظامیان “قسد”

حسکه – سانا 

خبرنگار سانا از افزایش آوارگی اهالی محله غویران در حسکه در پی هشدارها و تهدیدات شبه نظامیان “قسد “برای تخلیه فوری منازل آنان خبر داد.