بنادر سوریه بازگشایی میشود

دمشق – سانا

سازمان بنادر سوریه از بازگشایی تمام بنادر این کشور در برابر سفرهای دریایی خبر داد. 

سرتیپ مهندس سامر قبرصلی در گفت وگو با خبرگزاری سانا افزود که پس از ثبات وضع آب و هوایی و پایان توفان تمام بنادر این کشور برای دریانوردی بازگشایی و به صیادان اجازه فعالیت داده شد.

سازمان بنادر سوریه روز گذشته به دلیل افزایش ارتفاع امواج و کاهش سطح دید، هر نوع فعالیت دریانوردی و صید ماهی را ممنوع اعلام کرده بود.