سوریه 5 اثر باستانی پالمیرا را به ابتکار موزه نابو در لبنان بازپس گرفت

بیروت-سانا

سوریه امروز پنج اثر باستانی از جمله مجسمه های مختلف تدفین متعلق به شهر باستانی پالمیرا را در راستای همکاری بین سوریه و لبنان در زمینه فرهنگی بازپس گرفت.

موزه ملی دمشق این آثار وقطعات باستانی را به ابتکار موزه «نبو» در لبنان طی مراسمی که در موزه ملی بیروت تحت حمایت و حضور وزیر فرهنگ لبنان، قاضی محمد وسام المرتضی سفیر سوریه در لبنان دکتر علی عبد الکریم، وبیناگذار ومدیر موزه “نابو” جواد عدرا ومدیرکل ادراه عمومی اثار باستانی وموزه ها در سوریه محمد نظیر عوض ومدیر کاوش ومطالعات باستان شناسی وزارت فرهنگ، همام سعد، نمایندگان اداره موزه های لبنان و تعدادی از علاقمندان. برگزار شد، دریافت کرد

وزیر المرتضی طی سخنانی در این مراسم گفت: رویارویی با کسانی که تلاش می کنند دستاوردهای تمدنی و میراث فرهنگی ما را با مظاهر مادی و معنوی آن غصب کنند، از طریق مقاومت فکری که همگام با مقاومت نظامی صورت می گیرد . وی تاکید کرد که آنچه لبنان و سوریه را به هم نزدیک می کند نه تنها تاریخ مشترک است، بلکه ما یک ملت واحد هستیم در دو کشور مستقل، وتاریخ ما یکی است، چالش های ما یکی است و آرزوی ما برای آینده ای بهتر، متمدن و انسانی یکی است.

شاهد أيضاً

با حضور سوریه.. کار هفتاد و پنجمین اجلاس مجمع جهانی بهداشت آغاز شد

ژنو – سانا  امروز کار هفتاد و پنجمین اجلاس مجمع جهانی بهداشت  با حضور سوریه …