تعمیر و نگهداری شماری از سدهای آب در حماه به منظور حفظ آمادگی سدها در آستانه آغاز فصل زمستان

حماه – سانا

اداره منابع آبی استان حماه به منظور حفظ آمادگی سدها در آستانه آغاز فصل زمستان، تعمیر و نگهداری تعدادی از سدها را در مناطق محرده و حومه شرقی سلمیه انجام داده است.

مهندس توفیق صالح مدیر منابع آبی در مصاحبه با خبرنگار سانا بیان کرد: عملیات تعمیر و نگهداری شامل دریچه های تخلیه سد «محرده» و اجرای سرریز اضطراری سد «تل التوت» که حدود 2.4 میلیون متر مکعب ظرفیت دارد علاوه بر عملیات تمییزکاری چاه ورودی و چاه تخلیه سد «الشیخ هلال»، تمییزکاری چاه ورودی و چاه تخلیه سد «مشیرفه المویلح»، تمییزکاری کانال‌های تخلیه پشت سد «الکفات» که حدود 1.5 میلیون متر مکعب ظرفیت دارد، بود.