مهمترین رویدادهای هفته .. تصاویر

دیدار رئیس جمهور بشار اسد با ماریا بیلووا کمیسر رئیس جمهور روسیه در امور حقوق کودکان 15-12-2021
دیدار رئیس جمهور بشار اسد با ماریا بیلووا کمیسر رئیس جمهور روسیه در امور حقوق کودکان 15-12-2021