تاکید کشورهای عضو پیمان امنیت دسته‌ جمعی بر مخالفت خود با سیاسی کردن کار سازمان منع تسلیحات شیمیایی

مسكو – سانا

کشورهای عضو پیمان امنیت دسته‌ جمعی بر مخالفت خود با سیاسی کردن کار سازمان منع تسلیحات شیمیایی و استفاده از آن به عنوان اسکویی برای انتشار دروغ ها درباره استفاده از این تسلیحات در سوریه تاکید کردند.

در بیانیه مشترک کشورهای عضو این سازمان آمده است: کار ماموریت های ویژه سازمان منع تسلیحات شیمیایی در سوریه که با توافق دولت آن تشکیل شده است باید با متن و روح کنوانسیون درباره منع تولید، انباشت و استفاده از تسلیحات شیمیایی مطابقت داشته باشد.

این کشورها تاکید کردند که انحراف از این الزامات قابل قبول نیست.

در این بیانیه ای نیز آمده است: استفاده از اسکوی سازمان منع تسلیحات شیمیایی برای انتشار ادعاهای تایید نشده در مورد استفاده از این سلاح ها یک مشکل جدی است.

این بیانیه با تاکید بر لزوم حفظ عینیت و بی طرفی دبیرخانه فنی در زمینه واکنش سریع به بیانیه های صادر شده توسط کشورهای عضو کنوانسیون توضیح داد: کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی قاطعانه پایبندی خود به جهان عاری از سلاح های شیمیایی را اعلام و استفاده از تسلیحات شیمایی را به شدت محکوم می کنند.