امضای یک تفاهم نامه برای برگزاری کلاس های آموزشی رایگان جهت تقویت توانایی های دانشجویان

دمشق – سانا

یک یادداشت تفاهم نامه برای برگزاری کلاس های آموزشی رایگان جهت تقویت توانایی های دانشجویان توسط اتحادیه ملی دانشجویان سوریه و بانک بین المللی اسلامی سوریه امروز به امضا رسید.

دارین سلیمان رئیس اتحادیه ملی دانشجویان سوریه پس از امضای این یادداشت به خبرنگاران گفت: این تفاهم نامه در راستای گام های اتحادیه در زمینه حمایت از استعدادهای جوان و تقویت توانمندی های آنان با راه اندازی مجموعه ای از دیپلم ها با برنامه های بین المللی در رشته های مختلف در مرکز توانمندسازی و کارآفرینی دانشجویان صورت گرفت.

درهمین باره دکتر محمد يسار عابدين، رئیس دانشگاه دمشق خاطر نشان کرد: این تفاهم نامه پاسخگویی به نیازهای مرحله فعلی و فعالسازی کار جوانان در بازار محلی می باشد.