لاذقیه… توزیع کاشت نهال مرکبات و زیتون به کشاورزان 

لاذقیه… توزیع کاشت نهال مرکبات و زیتون به کشاورزان