شانزدهمین همایش راهبری اینترنت در لهستان با حضور سوريه آغاز به کار کرد

ورشو – سانا

شانزدهمین همایش راهبری اینترنت با حضور مهندس ایاد الخطیب وزیر ارتباطات و فناوری و هیئت همراه وی به نمایندگی از سوریه امروز در شهر کاتوویتسه لهستان آغاز به کار کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری کشورمان در اولین روز این همایش که تحت عنوان “بازیابی اقتصاد جهانی… دنیا به کجا رسیده است؟” برگزار شد، درباره بهبود اقتصاد جهانی پس از همه گیری کرونا صحبت کرد.

وی همچنین به نقش و تاثیر اقتصاد دیجیتال در مواجهه با همه‌ گیری کرونا و  راه حل های طراحی شده توسط کشورهای جهان برای غلبه بر پیامدهای همه گیری و بهترین شیوه های بین المللی برای کاهش اثرات آن علاوه بر مشکلات پیش روی دولت ها در تحقق اهداف برنامه های توسعه پایدار سازمان ملل متحد پرداخت.