شولگین: بسیاری از کشورها از سیاست واشنگتن نسبت به سوریه و روسیه نفرت پیدا کردند

لاهه-سانا

الکساندر شولگین، نماینده روسیه در سازمان منع تسلیحات شیمیایی، ادامه برانگیختن هیستری ضد روسیه و سوریه توسط واشنگتن و متحدانش را در این سازمان محکوم و تاکید کرد که کشورهای دیگر از این سیاست آمریکا ملول شدند.

خبرگزاری روسی ریانووستی به نقل از شولگین گفت: “بسیاری از کشورهای سازمان منع سلاح های شیمیایی در حال حاضر از این بحث های مطرح شده توسط واشنگتن و متحدانش خسته شده اند”.

شولگین خاطر نشان کرد: خیلی ها خواسته اند تا امریکا از این سیاسی کردن کار در سازمان خلع اسلحه شیمیایی دست بردارد.

وی افزود: ایالات متحده با این رفتار خود تلاش دارد تا خط مشی خود مبتنی بر تبدیل این سازمان به ابزاری در دست خود را ادامه دهد.

 

 

شاهد أيضاً

وزارت صنعت وانجمن مدیریت کیفیت.. امضای تفاهم نامه طرح مشترک وبرگزاری  دوره های تخصصی

دمشق-سانا تدوین طرح مشترک برای اشاعه مفاهیم مدیریت وارزیابی کیفیت و برگزاری دوره های تخصصی …