جورج قرداحی وزیر اطلاع رسانی لبنان استعفای خود را اعلام کرد

بیروت – سانا

جورج قرداحی وزیر اطلاع رسانی لبنان طی یک کنفرانس مطبوعاتی استعفای خود را از سمت در دولت اعلام کرد.

خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد که جورج قرداحی استعفای خود را امضا کرد و دو نسخه از آن به کاخ بعبدا و سرایا تحویل داد.

جورج قرداحی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: من نمی‌پذیرم که عامل آسیب به لبنان و برادران لبنانی‌ام در کشورهای خلیج باشم، زیرا لبنان از من مهم‌تر است.

وی گفت: یک کمپین بیرحمانه در برخی از رسانه‌های لبنانی و شبکه‌های اجتماعی من را هدف قرار داد و به همین دلیل درخواست‌ها برای استعفا و تحریم لبنان از سوی کشورهای خلیج مطرح شد.