احداث 18 ایستگاه تولید برق خورشیدی در سویدا

سویدا – سانا

بسیاری از سرمایه گذاران با اعتقاد به سود اقتصادی فروش برق تولیدی انرژی خورشیدی به احداث نیروگاه های خورشیدی در استان سویدا شروع کردند.

این ایستگاه ها به شبکه برق سراسری متصل می شوند و برق تولیدی آنها برای مدت 25 سال با قیمت های تشویقی خریداری می شود.

مهندس نضال نوفل مدیر کل شرکت برق سویدا اعلام کرد که تعداد کل نیروگاه های خورشیدی در استان سویدا که به تولید شروع کردند به 18 نیروگاه با ظرفیت 2230 کیلووات رسیده است.. این ایستگاه ها عبارت اند از: 3 ایستگاه در شهرک قنوات و 2 ایستگاه  در روستای حبران و 2 ایستگاه در الشقراوية و یک ایستگاه در شهرهای سويداء وصلخد و در روستاهای عرمان و القريا و نجران و خلخله وحوط وريمه اللحف و أم الزيتون والرحى ورساس.

وی ادامه داد: شرکت با ارائه انواع تسهیلات به سرمایه گذاران آنان را به احداث ایستگاه های تولید برق با استفاده از انرژی های تجدید پذیر در مناطق مختلف استان تشویق می کند.