افتتاح بخش رادیوتراپی در دانشکده علوم بهداشت و رادیوتراپی و تشخیص دانشگاه دمشق/ سوریه تدریس رادیوتراپی را آغاز کرد

دمشق – سانا

بیش از 30 دانشجو در ترم اول دانشکده علوم بهداشت – تخصص رادیوتراپی و تشخیص شرکت کردند

تخصص رادیوتراپی و تشخیص در دانشکده علوم بهداشتی دانشگاه دمشق با تصمیم شورای آموزش عالی برای ایجاد رشته های تخصصی تشخیص درمانی و رادیوتراپی در دانشکده های علوم بهداشتی با هدف تامین کادرهای متخصص افتتاح شد.

ایجاد رشته تخصصی رادیوتراپی و تشخیص یکی از مهمترین دستاوردهای طرح ملی کنترل سرطان در سال 2021 است که توسط بانوی اول سوریه خانم أسماء الأسد حمایت می شود و هدف آن ارتقای سطح کنترل سرطان در سوریه است.