تاکید سفیر میلاد عطیه بر ضرورت جلوگیری از سیاسی کردن سازمان منع تسلیحات شیمیایی

لاهه – سانا

سفیر میلاد عطیه نماینده دایم سوریه در سازمان منع تسلیحات شیمیایی تاکید کرد که کشورهایی که پرونده شیمیایی سوریه را سیاسی و تجاوز به مردم سوریه را توجیه و از تروریسم حمایت و خاک سوریه را اشغال می کنند و نفت می دزدند، باید پاسخگوی جنایات خود باشند.

نماینده دایم سوریه در واکنش به ادعاهای دروغین واشنگتن و متحدانش علیه سوریه در جریان بیست و ششمین نشست شورای امنیت افزود: سوریه بارها بر موضع قاطع خود در رد و محکوم کردن استفاده از سلاح شیمیایی توسط هر کسی، در هر زمان و مکان و تحت هر شرایطی تاکید کرده و خواستار همکاری برای مقابله با تروریسم و جنایات کشتار و تخریب انجام شده توسط تروریست ها که به دنبال اجرای طرح‌های برخی از کشورهای شناخته شده برای اجرای نمایشنامه های استفاده ادعایی از سلاح شیمیایی جهت متهم کردن دولت سوریه شده است.

سفیر عطیه ضمن انتقاد از “ماموریت حقیقت یاب” که در چندین آزمون شکست خورد بیان کرد: شواهد مربوط به شکست ماموریت حقیقت یاب برای همه کشورهای عضو آشکار شده است و جانبداری و غیرحرفه ای بودن آن در بیش از یک گزارش به ویژه گزارش حادثه دوما در سال 2018 ثابت شده است.

وی از سازمان منع تسلیحات شیمایایی خواست تا این تحقیقات را نادیده نگیرد.

سفیر میلاد عطیه تاکید کرد: سوریه به همراه بسیاری از کشورها «تیم تحقیق و شناسایی» را غیرقانونی ‌دانست.

نماینده دایم سوریه توضیح داد: سوریه به همراه بسیاری از کشورها این تیم را نامشروع می‌دانند و با آن برخورد نمی‌کنند و تمام آنچه از سوی آن صادر می شود چه در حال چه در آینده رد خواهد کرد.

سفیر میلاد عطیه خاطر نشان کرد: سکوت درقبال ادامه کار (مأموریت حقیقت یاب) بر اساس روش های غلط غیرقابل قبول است.

غیاث