عــاجــل صباغ: برگزاری کنفرانس بروکسل در غیاب دعوت سوریه و کنار گذاشتن روسیه به این معنی است که این کنفرانس به گردهمایی کشورهای غربی تبدیل شده است که به سیاسی کردن مسائل بشردوستانه معروف هستند

فعالیت های چهارمین کنفرانس فدراسیون عربی شهرها و مناطق صنعتی عربی در هتل دماروز دمشق آغاز به کار کرد