مناره های مسجد اموی.. شاهکارهای معماری در آسمان دمشق-ویدئو

دمشق-سانا

از آنجا که دمشق مروارید شرق و یک خال بر روی چهره جهان است، تمام تمدن هایی که در آن شهر زندگی می کردند، مشتاق ساختن یا بازسازی بناها در آن بودند تا تایید کنند که یکی از کهنه و قدیمی ترین شهرهای جهان را حکومت می کردند.

از جمله این بناها می توان به مسجد بزرگ است که سه مناره آن شواهد تاریخی و شاهکارهای معماری هستند که در آسمان دمشق فیحا پرواز می کنند. این مناره ها برای همه جهان یک الگوی منحصر به فرد است.

دکتر محمد معتز السیبینی مشاور مستند و استاد تاریخ معماری اسلامی، در گفتگو با سانا اظهار داشت: این مسجد داراى سه مأذنه بزرگ است که از سنگ و به صورت مربع ساخته شده و در سمت شمال، جنوب شرقى و غرب قرار گرفته‌اند:

مناره شمالى: این مأذنه به «العروس» مشهور است. آن را بدین جهت مناره عروس گفته‌اند که چون هنگام غروب با چراغ و فانوس روشن می شد و مانند یک عروس بود که در شب عروسی خود می درخشد.

مناره شرقى جنوبی: این مأذنه به «مناره عیسى (ع)» و «مناره البیضاء» معروف است. به آن «مناره النوفره» نیز می گویند زیرا مشرف به محله النوفره است.

مناره غربى: به مأذنه «آق باى» معروف است.

لینا