امروز در تاریخ.. 29 اکتبر 1954- نیروهای رژیم اشغالگر مرتکب قتل عام کفر قاسم شدند

امروز در تاریخ

1888 – امضای کنوانسیون قسطنطنیه درمورد آزادی دریاها.

1923-  اعلام تاسیس جمهوری ترکیه.

1954- جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر در پی ترور نافرجام وی گروه اخوان مسلمین را منحل کرد.

1956- نیروهای رژیم اشغالگر مرتکب قتل عام کفر قاسم شدند.

1985- ژنرال ساموئل دو رئیس‌جمهور لیبریا شد.

2005- افتتاح تونل راه آهن مرمی زیر بسفر.