ارتش عملیات تفتیش و پاکسازی را در شهر الحراک و اطراف آن در ریف شمالی شرقی درعا شروع کرد

درعا-سانا

ساعاتی پس از تکمیل روند حل و فصل اوضاع در شهر الحراک و اطراف آن در ریف شمالی شرقی درعا  بر اساس توافق طراحی شده توسط دولت، ارتش عربی سوریه عملیات تفتیش و پاکسازی را در این مناطق، شروع کرد.

ادامه دارد ..