وزارت امور خارجه: زمان انجام این اقدام تروریستی بار دیگر برنامه سیاسی حامیان آن را روشن کرد که به دنبال هدف قرار دادن سوریه ملت و پتانسیل های آن هستند

وزارت امور خارجه: زمان انجام این اقدام تروریستی بار دیگر برنامه سیاسی حامیان آن را روشن کرد که به دنبال هدف قرار دادن سوریه ملت و پتانسیل های آن هستند

شاهد أيضاً

صباغ: سوریه اقدامات رژیم ترکیه و عدم اجرای تعهدات قبلی خود در چارچوب توافق‌های آستانه و تفاهم‌نامه سوچی را محکوم می‌کند و مجدداً اظهارات رئیس‌جمهور این رژیم درباره ایجاد منطقه موسوم به «منطقه امن» شمال سوریه را رد می‌کند