وزارت امور خارجه و مهاجران: انفجار تروریستی كه یک اتوبوس نظامیان در دمشق را هدف قرار داد در چارچوب تلاش های مداوم گروه های تروریستی و حامیان آنها برای بالا بردن روحیه تروریست ها به ویژه در ادلب صورت می گیرد

وزارت امور خارجه و مهاجران: انفجار تروریستی كه یک اتوبوس نظامیان در دمشق را هدف قرار داد در چارچوب تلاش های مداوم گروه های تروریستی و حامیان آنها برای بالا بردن روحیه تروریست ها به ویژه در ادلب صورت می گیرد