سوریه خواهان پایان دادن به تجاوزات رژیم اشغالگر علیه اهالی جولان اشغالی سوریه شد

نيويورک – سانا

سوریه باردیگر از شورای امنیت خواست تا مسؤلیت های خود را برعهده بگیرد و با اعمال فشار علیه رژیم اشغالگر آن را وادار به توقف جنایت ها و اقدامات غیر قانونی خود علیه اهالی جولان اشغالی سوریه کند.

سوریه همچنین تاکید کرد که جولان دیر یا زود به آغوش سوریه باز خواهد گشت و اقدامات اشغالگران باطل است و هیچگونه تاثیر قانونی ندارند.

بسام صباغ نماینده دایم سوریه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت درباره وضعیت خاورمیانه بر پایبندی سوریه به حق خود برای بازپس گیری کل جولان اشغالی تاکید و اعلام کرد: همه اقدامات رژیم اشغالگر براساس قوانین بین المللی و قطعنامه های مربوط سازمان ملل متحد به ویژه قطعنامه 497 شورای امنیت سال 1981 باطل است و هیچگونه تاثیر قانونی ندارد.

نماینده دایم سوریه در سازمان ملل به جنایت رژیم اشغالگر در ترور مبارز سوری «مدحت صالح» اشاره و اعلام کرد که این جنایت نقض آشکار توافقنامه جدایی نیروهای 1974 و قطعنامه های سازمان ملل متحد در رابطه با جولان اشغالی سوریه است.

بسام صباغ بیان کرد: درپی تجمع اهالی ما در روستای مسعده برای محکومیت طرح های اشغالگران از جمله طرح ایجاد توربین های بادی در 6 هزار دونوم از اراضی مجدل شمس وعين قنيه و بقعاثا ومسعده، نیروهای رژیم اشغالگر به روستای مجدل شمس در جولان یورش بردند و یکی از ساکنان آن را بازداشت کردند.

بسام صباغ گفت: سوریه ضمن محکوم کردن همه این جنایات، اقدامات تجاوزکارانه و اظهارات تحریک آمیز تاکید می کند که همه این اقدامات نمی‌تواند حقیقت ابدی را تغییر دهد. جولان عربی سوری بود و خواهد ماند و دیر یا زود به آغوش وطن خود بازخواهد گشت و همه اقدامات اشغالگران باطل است و هیچگونه تاثیر قانونی ندارند.

نماینده دایم سوریه در سازمان ملل ادامه داد: اهالی پایدار ما در جولان اشغالی هر روز پایبندی به اراضی و وطن خود سوریه و مخالفت با اقدامات رژیم اشغالگر اعلام می کنند.

بسام صباغ باردیگر از شورای امنیت خواست تا مسؤلیت های خود را برعهده بگیرد و با اعمال فشار علیه رژیم اشغالگر آن را وادار به توقف جنایت ها و اقدامات غیر قانونی خود علیه اهالی جولان اشغالی سوریه کند.

نماینده دایم سوریه همچنین بر ضرورت بازگشایی گذرگاه القنیطره که شریان ارتباط اهالی جولان اشغالی با سوریه به شمار می رود، تاکید نمود.

بسام صباغ تاکید کرد: ناتوانی مستمر سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی در وادار کردن “اسرائیل” به عنوان قدرت اشغالگر به اجرای قطعنامه های شورای امنیت و سازمان ملل متحد و متوقف کردن نقض سیستماتیک و آشکار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی غیر قابل قبول است.

بسام صباغ گفت: پایان دادن به این وضعیت بدون برداشتن چتر حمایتی آمریکا و متحدان غربی آن از “اسرائیل” امکان پذیر نیست.

نماینده دایم سوریه همچنین ضمن ابراز تاسف نسبت به نادیده گرفتن اقدامات و تجاوزات سیستماتیک اسرائیل به اهالی ما در جولان اشغالی از تور ونسلند نماینده سازمان ملل در امور خاورمیانه خواست تا به وضعیت جولان اشغالی سوریه و تجاوزات و اقدامات رژیم اشغالگر اسرائیل علیه اهالی ما در جولان توجه کند.

بسام صباغ تاکید کرد: مساله فلسطین اصلی ترین مساله قومی سوریه است ..سوریه از هرتلاشی برای ایستادن در کنار ملت برادر فلسطین برای بازپس گیری اراضی اشغالی و حقوق قانونی خود در ایجاد یک کشور مستقل به پایتختی قدس و حضور به عنوان کشور عضو در سازمان ملل و حق پناهندگان فلسطینی در بازگشت به سرزمین خود بر اساس قانون بین الملل و قطعنامه های سازمان ملل متحد به ویژه قطعنامه شماره 194 سال 1948 دریغ نکرده است.

وی با تاکید بر لزوم عدم سکوت در مقابل جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریت که اسرائیل همچنان در سرزمین های اشغالی فلسطین مرتکب آن می شود، خواستار اعمال فشار بر”اسرائیل” برای متوقف کردن اقدامات جنایتکارانه آن علیه ملت فلسطین شد.

بسام صباغ کشورهای حامی “اسرائیل” را مسؤول ادامه این جنایت ها دانست  و باردیگر بر موضع ثابت سوریه مبنی بر رد هر تصمیم یا اقدامی که حقوق فلسطینی را حفظ نمی کند و با قطعنامه های مربوط سازمان ملل متحد مطابقت ندارد، تاکید نمود.

غیاث جاویش