عــاجــل شبکه ایرانی العالم: سپاه پاسداران ایران از توقیف دو نفتکش یونانی در آب های خلیج خبر داد.

سفیر ميلاد عطيه استوارنامه خود را تحویل مدیر کل سازمان منع سلاح‌های شیمیایی داد

لاهه – سانا

سفیر ميلاد عطيه نماینده دایم جمهوری عربی سوریه در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی استوارنامه خود را تحویل  فرناندو آریاس مدیر کل این سازمان داد.

نماینده دایم جمهوری عربی سوریه در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی پس از مراسم تحویل با فرناندو آریاس دیدار و با وی افق های همکاری با سازمان منع سلاح های شیمیایی بررسی کرد.

سفیر ميلاد عطيه خاطرنشان کرد: علیرغم شرایط سختی که سوریه طی سال های گذشته در آن زندگی کرد به ویژه جنگ تروریستی و اقتصادی که توسط کشورهای شناخته شده علیه سوریه به راه انداخته شد، سوریه تعهدات خود بر اساس مفاد کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی به طور کامل اجرا کرده است.

نماینده دایم سوریه تاکید کرد: دبیرخانه فنی سازمان باید وظیفه فنی خود را که توسط کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی تعیین شده است انجام دهد و باید به اجرای مفاد توافق به دور از سیاست و استانداردهای دوگانه پایبند باشد.

به نوبه خود فرناندو آریاس از دولت سوریه به پاس منصوب کردن نماینده در این سازمان تشکر و به تاکید خود و دبیرخانه فنی برای ارائه همه اشکال کمک و همکاری برای موفقیت نماینده دایم درانجام وظایف خود اشاره نمود.

سفیر ميلاد عطيه گفت: با دبیرخانه فنی سازمان همه تلاش خودم را برای همکاری های سازنده و ثمربخش انجام خواهم داد.