ادامه نمایش آثار سوریه در موزه نانشان در شهر شنزن چین

پکن-سانا

نمایشگاه مجموعه ای از آثار باستانی سوریه در موزه نانشان در شهر شنزن چین در حال برگزاری است.

این نمایشگاه که در 4 اوت افتتاح شد، شامل تعداد زیادی مصنوعات است که بر اساس توافقنامه امضا شده بین اداره کل آثار و موزه ها و بنیاد نمایشگاه های هنری در چین و با حمایت سفارت سوریه در پکن و اداره ملی میراث فرهنگی چین به این کشور قرض داده شده است.

این آثار از 9 موزه سوریه که متعلق به چندین منطقه جغرافیایی هستند و غنای تمدن سوریه و میراث آن را بیان می کنند، جمع آوری شده است.

قدمت این آثار به دوران های متوالی تاریخی برمی گردد، زیرا بخشی از نمایشگاه به نمایش مبادلات تاریخی بین سوریه و چین در جاده ابریشم اختصاص داده شده است.

گفتنی است، نمایشگاه شنژن که تا 7 نوامبر ادامه می یابد، اولین گام در برگزاری نمایشگاه های مشابهی در شهرهای مختلف چین باشد، که قرار است نمایشگاه های دیگری در این کشور در دو سال برگزار شود.

ل.ب