حمله نیروهای اشغالگر اسرائیلی به نوار محاصره شده غزه

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز به نوار محاصره شده غزه حمله کردند.

رسانه های فلسطین در این باره گزارش دادند: کاروانی از خودرو‌های نیرو‌های اشغالگر با حمله به اراضی کشاورزی فلسطینیان در شرق نوار غزه، بخش هایی از آن را تخریب کردند.