مخالفت ازبکستان با استقرار نیروهای آمریکا در خاک خود

تاشکند – سانا

ازبکستان ضمن مخالفت با استقرار نیروهای آمریکایی در خاک خود تاکید کرد که این موضوع بر اساس قانون اساسی ازبکستان غیرقانونی است.

به نقل از ریا نووستی،  سخنگوی وزارت دفاع ازبکستان گفت: ازبکستان هیچ درخواستی برای استقرار نیروهای ضدتروریستی آمریکا در خاک خود دریافت نکرده است و ما هیچ برنامه ای برای انجام چنین اقدامی نداریم زیرا براساس قانون اساسی ممنوع است و با دکترین دفاعی کشور ما مطابقت ندارد.