درعا.. انجام روند رسیدگی به وضعیت شماری از افراد مسلح و تحت تعقیب در شهرک المسیفره و اطراف آن

درعا-سانا

امروز، روند رسیدگی به وضعیت شماری از افراد مسلح و تحت تعقیب در شهرک المسیفره و اطراف آن در حومه شرق درعا بر اساس توافق حل و فصل طراحی شده توسط دولت انجام شد.

خبرنگار سانا گزارش داد: از صبح امروز، تعدادی از افراد مسلح، افراد تحت تعقیب و کسانی که از خدمت سربازی متواری شده، به مرکز حل و فصل در شهرک المسیفره رفتند تا اوضاع خود را حل و فصل کرده و تسلیحاتی را که با برخی از آنان بود، به ارتش تحویل دهند.

وی افزود: توافق حل و فصل اوضاع ارائه شده توسط دولت، بازسازی نهادهای دولتی و خدماتی برای ارائه خدمت به مردم درعا را شامل می شود.

شماری از بزرگان و اهالی المسیفره از آغاز روند حل و فصل اوضاع در این شهرک و بازگشت امنیت و ثبات به استان ابراز خشنودی کردند.

طی روزهای گذشته، استان درعا نیز شاهد روندهای مشابهی برای حل و فصل اوضاع در محله درعا البلد، روستای الیادوده، شهرک مزیریب، شهر طفس، شهرک تل شهاب، شهر داعل، منطقه حوض یرموک، شهر های جاسم، انخل، الصنمین، نصیب و صیدا و روستاهای دیگر بود که یگانهای ارتش عربی سوریه و نیروهای امنیتی داخلی برای تثبیت امنیت و ثبات و بازگشت زندگی عادی در این مناطق مستقر شدند.

لینا