طرف اردنی مجموعه ای از اقدامات پس از بازگشایی گذرگاه مرزی جابر- نصیب توضیح کرد

امان – سانا

سرهنگ مؤيد الزعبی مدیر گذرگاه مرزی جابر اردن با سوریه بر آغاز اجرای تصمیم بازگشایی گذرگاه مرزی جابر- نصیب و ازسرگیری فعالیت مجدد در آن با ظرفیت کامل تاکید کرد.

وی در مصاحبه ای رادیویی گفت: حرکت حمل و نقل و مسافران از طریق مرکز مرزی جابر- نصیب صبح امروز آغاز شد.

وی افزود: کامیون های ترانزیتی همچنین اجازه عبور از اردن به سمت عربستان سعودی و خروج از اردن به سمت سوریه را دارند.

وی اظهار داشت: مسافران و رانندگان قبل از ورود یا خروج ملزم به ارائه گواهی انجام تست بی سی آر با مدت 72 ساعت هستند.