شبه نظامیان(قسد) 15 معلم از یکی از مدارس قامشلی را ربودند

حسكه – سانا

شبه نظامیان”قسد” مورد حمایت نیروهای اشغالگر آمریکا همچنان به اقدامات جنایتکارانه خود ادامه می دهند و 15 معلم از یکی از مدارس قامشلی را ربودند و آنان به مکان نامعلوم منتقل کردند.

منابع محلی به خبرنگار/سانا/ گفتند که افراد مسلح وابسته به شبه نظامیان(قسد) به شماری از محله های مسکونی در شهر قامشلی یورش بردند و 15 معلم در مدرسه عبد المسیح حیداری در مرکز این شهر را ربودند.