پمپاژ آب در حسکه پس از انجام عملیات تعمیر ایستگاه علوک همچنان پایدار است

حسكه – سانا

مؤسسه عمومی آبرسانی حسکه در حال افزایش تعداد چاه ها و پمپ های ایستگاه آب علوک و پیکیری عملیات تعمیر است که به پایدار شدن پمپاژ آب به ساکنان شهر حسکه و محله های اطراف آن منجر شد.

غیاث