استقرار واحدهای ارتش در روستاهای حیط وجلین، المزیرعه و سحم الجولان در حومه درعا

درعا-سانا

صبح امروز ساعاتی پس از رسیدگی به وضعیت ده ها نفر از افراد مسلح، افراد تحت تعقیب و فراریان از خدمت سربازی در مرکز حل و فصل اوضاع در روستای سحم الجولان، واحدهای ارتش عربی سوریه، در تعدادی از روستاها و شهرهای حوض یرموک در حومه غرب درعا مستقر شدند.

خبرنگار جنگ سانا در این باره گزارش داد: نیروهای ارتش سوریه امروز در مواضع خود در داخل مرزهای اداری روستاهای حیط، جلین، المزیرعه و سحم الجولان در منطقه حوض یرموک در حومه غربی درعا مستقر شدند.

خبرنگار سانا نیز خبر داد که روند رسیدگی به وضعیت شماری از افراد مسلح، افراد تحت تعقیب و فراریان از خدمت سربازی و تسلیم سلاح به ارتش عربی سوری در روستاها و شهرک های الشجره، القصیر، عابدین، نافعه، جمله، بیت آره و کویا در حومه شمالی غربی درعا بر اساس طرح حل و فصل ارائه شده توسط دولت آغاز شده است.

ل.ب