امروز در تاریخ..23سپتامبر2011/محمود عباس، رئیس جمهور فلسطین برای درخواست عضویت کامل دولت فلسطین در سازمان ملل متحد داد

دمشق-سانا

1817 / اسپانیا و ایتالیا توافقنامه ای برای منع تجارت بردگان را امضا کردند

1846 / کشف سیاره نپتون در رصدخانه نجوم برلین

1928 / یوگسلاوی از پیمان ورشو خارج می شود 

2011 / محمود عباس، رئیس جمهور فلسطین برای درخواست عضویت کامل دولت فلسطین در سازمان ملل متحد داد

1880 / جان بوید، متخصص تغذیه و فیزیولوژیست اسکاتلندی، متولد شد

1923 / محمد حسنین هیکل، روزنامه نگار و نویسنده مصری، متولد شد

1929 / ریچارد سیگموندی، شیمیدان اتریشی -آلمانی، از دنیا رفت

1973 / پابلو نرودا، شاعر و نویسنده شیلیایی، از دنیا رفت