تاكيد نماینده روسیه در سازمان ملل بر ضرورت خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی از سوریه

نیویورک-سانا

واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل خواستار خروج نیروهای اشغالگر غیرقانونی آمریکا از خاک سوریه شد.

نبنزیا در مصاحبه با شبکه یک روسیه به سخنرانی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که معتقد بود استفاده از قدرت نظامی آخرین راه حل است و باید از روش های دیپلماتیک پیش از بکار گیری راه حل نظامی استفاده کرد، پرداخت وگفت : “این نظر صحیح است و باید با خروج نظامیان آمریکا از سوریه مورد آزمایش قرار گیرد. “

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل خاطرنشان کرد که سخنان رئیس جمهور آمریکا باید با عمل آزمایش شود نه با کلمات. وی اشاره کرد که بایدن مفصل صحبت کرده و کلمات صحیح گفته است و می توان با بسیاری از موارد ارائه شده در سخنرانیش موافقت کرد.

شاهد أيضاً

حماه امروز به روايت تصوير

حماه امروز به روايت تصوير