مشارکت سوریه در هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل

دمشق-سانا

جمهوری عربی سوریه در هفتاد وششمین مجمع عمومی سازمان ملل با هیئتی به ریاست دکتر فیصل مقداد وزیر امور خارجه کشورمان مشارکت می کند

قرار است مجمع عمومی به بررسی مسایل ومواضیع که در دستور کار خود درج شده است؛ بپردازد.

وزیر مقداد در حاشیه مجمع عمومی تعدادی از دیدارهای دوجانبه با تعدادی از وزرای خارجه و مقامات سازمان ملل متحد را برگزار خواهد کرد و همچنین در تعدادی از فعالیتها و رویدادهایی که در چارچوب کار مجمع عمومی برگزار می شود شرکت خواهد کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان بیانیه جمهوری عربی سوریه را روز دوشنبه 27 سپتامبر در مجمع عمومی مطرح می کند. این بیانیه شامل موضع سوریه در مورد مسائل مختلف و تحولات مربوط به وضعیت سوریه و منطقه خواهد بود.

هیئت جمهوری عربی سوریه شامل دکتر بشار جعفری ، معاون وزیر امور خارجه ، دکتر عبدالله حلق ، رئیس دفتر ویژه و ایهاب حامد از دفتر وزیر امور خارجه و مقمیان خارج است.

شاهد أيضاً

خبرنگار سانا: دستگاه های ذیربط حدود 525 کیلوگرم قرص مخدر (کاپتاگون) را که در یک محموله ماکارونی جاسازی شده بود که برای صادرات به عربستان آماده شده، کشف و ضبط کردند