ارجاع دو پیش نویس قانون حساب پایانی لایحه بودجه سال های مالی 2014 و 2015 به کمیسیون بودجه و محاسبات در نشست امروز مجلس

دمشق – سانا

مجلس خلق امروز با تشکیل نشستی به ریاست حموده صباغ رئیس مجلس دو پیش نویس قانون حساب پایانی لایحه بودجه سال های مالی 2014 و 2015 را به کمیسیون بودجه و محاسبات ارجاع کرد.

مجلس در جریان این نشست دو پیش نویس قانون مذکور را مورد بحث و بررسی قرار داد.

دکتر کنان یاغی وزیر دارایی در مجلس گفت: به دلیل دستورات ریاست شورای وزیران در سال های 2011،2016 و 2014 برای کاهش هزینه ها و توقف پروژه های انجام نشده که میزان اجرای آن کمتر از 60 درصد است در سال های 2014 و 2015 هزینه های سرمایه گذاری کاهش یافته بود.

وزیر دارایی همچنین ضمن اشاره به توصیه های شورای عالی برنامه ریزی در سال 2013 درباره انجام عملیات آموزشی در داخل کشور بیان کرد: شرایط بد اقتصادی و محاصره اعمال شده علیه کشور در سال 2014 و شرایط امنیتی و تسلط گروه های تروریستی بر برخی از اداره های دولتی از دلایل کاهش هزینه های سرمایه گذاری بود.

به نوبه خود نمایندگان مجلس خواستار سرعت بخشیدن به تدوین حساب های بودجه عمومی کشور برای سال های مالی 2017، 2018، 2019 و 2020 شدند.

نمایندگان مجلس توضیح دادند: بانک مرکزی در سال های 2014 و 2015 به جای صرف جویی و محدود کردن استفاده از ارز برای تامین مالی واردات نیازهای اساسی، مقادیر زیادی از ارز خارجی در بازار تزریق کرده بود.

این نشست که با حضور عبد الله عبد الله وزیر دولت برای امور مجلس برگزار شد به ساعت 12 فردا موکول شد.