وزارت امور خارجه: سوریه اقدامات خصمانه ترکیه را محکوم کرده و بر حق خود در پاسخ و پایان دادن به آنها تاکید می کند