مشارکت سوریه در هفتاد و ششمین نشست جهانی مجمع عمومی سازمان ملل متحد

دمشق- سانا

هیئت جمهوریه عربیه سوریه به ریاست وزیر خارجه دکتر فیصل مقداد  در هفتاد و ششمین نشست جهانی مجمع عمومی سازمان ملل متحد  شرکت می کند.

وزیر خارجه کشورمان در حاشیه نشست  مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شماری از وزرای خارجه و مسئولان سازمان ملل متحد دیدار خواهد کرد و همچنین در تعدادی از فعالیتها و نشست هایی که در چارچوب نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار می شود ، شرکت خواهد داشت.

همچنین وزیر خارجه روز شنبه 27 سپتامبر در مورد موضع جمهوری عربی سوریه  در قبال مسائل مختلف و تحولات مربوط به وضعیت سوریه و منطقه سخنرانی خواهد گرد .

این هیأت  همچنین شامل بشار الجعفری، معاون وزیر خارجه نیز می‌شود.