به دعوت سرلشکر یوسف الحنیطی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اردن… سپهبُد علی عبد الله ایوب در یک سفر رسمی عازم اردن شد

اَمّان – سانا

سپهبُد علی عبد الله ایوب جانشین فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع به دعوت سرلشکر یوسف الحنیطی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اردن در یک سفر رسمی عازم پادشاهی اُردُن هاشمی شد.

دو طرف نشست گسترده ای برگزار و در آن روابط همکاری بین دو ارتش برادر و چشم اندازهای توسعه آن بررسی کردند.

اهمیت هماهنگی در موضوعات مشترک مورد توجه دو کشور به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم و ​​کنترل مرزها در این دیدار مورد تاکید قرار گرفت.

شماری از افسران ارشد فرماندهی کل ارتش سپهبُد علی عبد الله ایوب را در این سفر همراهی کردند.

غیاث جاویش