دستور رئیس جمهور بشار اسد برای تخصیص کمک مالی به مجروحان عملیات جنگی

دمشق – سانا

رئیس‌جمهور بشار اسد دستور تخصیص کمک مالی برای همه مجروحان عملیات جنگی از نیروهای ارتش, نیروهای انتظامی و نیروهای دفاع مردمی دارای 40 تا 100 را صادر کرد.

براساس تصمیم کمیته مشترک پروژه مجروح وطن، 200 هزار لیر برای هر مجروح دارای 70 تا 100 درصد جانبازی و 150 هزار لیر برای هر مجروح دارای 40 تا 49 درصد جانبازی برای یک بار از صندوق شهدا و مجروحان اعطا می شود.

این کمک مالی شامل حدود 20 هزار مجروح عملیات جنگی دارای جانبازی می شود.

غیاث