امضای یک توافقنامه بین وزارت آموزش و پرورش و مرکز عربی مطالعات مناطق خشک(اکساد) برای تقویت همکاری های علمی

دمشق – سانا

وزارت آموزش و پرورش یک توافقنامه با مرکز عربی مطالعات مناطق خشک (اکساد) امروز برای افزایش همکاری های علمی و تحقیقاتی و تبادل تجربیات بین دو طرف امضا کرد.

بر اساس این توافقنامه مرکز اکساد تخصصات علمی و فنی متعلق به تجربیات مدارس روستایی علاوه بر استفاده از روشهای توسعه پایدار و پشتیبانی فنی در ایجاد برنامه های درسی علوم محیط زیست، گیاهان و آب و هوا و استفاده از آزمایشگاههای تخصصی اکساد برای توسعه باغ های مدرسه ای را ارائه می کند.

همچنین وزارت آموزش و پرورش بر اساس این توافقنامه از متخصصان اکساد در زمینه تهیه نقشه های پوشش گیاهی نقشه های زمین و آب  و دام ها و استفاده از تکنیک های سنجش از دور استفاده می کند.

وزیر آموزش و پرورش دکتر دارم طباع  بر اهمیت این توافق که همکاری علمی و عملی با این سازمان در زمینه های مختلف تاسیس می کند، تاکید کرد.

به نوبه خود ، مدیرکل اکساد آمادگی این سازمان را برای ارائه تخصصات فنی و قرار دادن آن در خدمت وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد.