امروز در تاریخ.. 19 سپتامبر 1941: نیروهای آلمان نازی کی‌یف پایتخت اوکراین شوروی را تصرف کرد

دمشق – سانا

امروز در تاریخ

1941- نیروهای آلمان نازی کی‌یف پایتخت اوکراین شوروی را تصرف کرد.

1957- ایالات متحده اولین آزمایش منفجر کردن بمب اتمی زیرزمینی انجام داد.

1999- نیروی حافظ صلح چند ملیتی سازمان ملل متحد در تلاش برای بازگرداندن قانون در تیمور شرقی وارد این منطقه شد.

2014- اسکاتلند ها مخالفت خود را با استقلال از انگلستان اعلام کردند.

عيد ها ومناسبات ها

روز نیروهای مسلح در شیلی