شناشیل از جمله  بهترین شاهکارهای معماری دمشق است

دمشق – سانا

شناشیل از عناصر معماری بومی شهر دمشق است که عاملی مهم در معماری خانه‌های دمشق قدیم محسوب می‌شود.

مهندس نعيم زابيطة رئیس اداره اسناد و مطالعات اداره دمشق قدیم به خبرنگار سانا گفت که شناشیل یکی از مهمترین عناصر معماری اسلامی محسوب می شود.

وی افزود که شناشیل معمولاً چوبی کرکره‌ای یا میله‌ای مشرف بر حیاط یا کوچه است. تعبیه کرکره‌های شناشیل طوری است که نور و هوا را به داخل راهرو یا اتاق هدایت می‌کند شیب کرکره از بالا به پایین است به‌طوری‌که از بالا کوچه پایین دیده می‌شود اما از پایین نمی توان بالا و داخل اتاق را دید.