سوریه یک توافقنامه با سازمان جهانی مالکیت معنوی برای ایجاد مراکز پشتیبانی فناوری و نوآوری امضا کرد

ژنو – سانا

سوریه یک توافقنامه با سازمان جهانی مالکیت معنوی برای ایجاد مراکز پشتیبانی فناوری و نوآوری امضا کرد.

این توافقنامه توسط سفیر حسام الدین آلا نماینده دائم سوریه در دفتر سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی در ژنو و دارين تانغ مدیرکل سازمان جهانی حفاظت از مالکیت فکری (WIPO) در مقر این سازمان به امضا رسید.