مسابقات پرش با اسب دمشق آغاز شد

ريف دمشق – سانا

باشگاه سوارکاری شهید باسل الاسد امروز میزبان رقابت های پرش با اسب از موانع بود و سوارکارانی از رده های مختلف در اولین روز مسابقات شرکت کردند.

سوارکاران برتر مسابقات امروز عبارت اند از: در رده /اما تور/ سوارکار حازم المصری در رده 80 سانتیمتر، سوارکار خانم شروق المصری در رده سنی 100 سانتیمتر، سوارکار أسامة السبيعی در رده 110 سانتیمتر.

همچنین در رده سمول تور مقام اول به  سوارکاران غالی الزيبق در رده 110 سانتیمتر، خانم بشرى الأسد در رده 120 سانتیمتر و خانم شام الأسد در رده 130 سانتیمتر تعلق گرفت.