نویسنده چکی: ادامه باج گیری رژیم اردوغان از اروپا و حفاظت آن از گروه های مختلف افراطی

براگ-سانا

لوکاش لهوتان نویسنده اهل کشور چک تاکید کرد که رژیم ترکیه به سرپرستی رجب طیب اردوغان مثل یک بمب ساعتی تیک تاک می‌کند.

لهوتان ضمن اشاره به وجود حدود مشترک میان ترکیه و اروپا، رژیم اردوغان را یک همسایه غیرقابل پیش بینی ارزیابی می کند.

وی امروز با انتشار مقاله ای در سایت مجله “Reflex” نوشت: رژیم ترکیه چندین سال است که از اروپا برای مهاجران و پناهجویان باج خواهی کرده و رهبری اتحادیه اروپا به جای آنکه به اقدامات اردوغان پایان دهد، روابط خود را با او تقویت می کند و به پرداخت پول به این رژیم ادامه می دهد.

لهوتان خاطرنشان کرد که رژیم ترکیه به گروه های مختلف افراطی، از جمله اخوان المسلمین، پناه می دهد و از آنها محافظت می کند.

نویسنده چکی ضمن بيان اين مطلب که اين دوگانگی و رياکاری رژیم ترکیه امر تازه‌ای نيست می نويسد: اردوغان در حالی که به معاشقه با رهبران اتحادیه اروپا و آمریکا در صحنه بین المللی ادامه داده، به تبلیغات ضد اروپایی و ضد غربی در سخنرانی های خود در داخل کشور و در خطاب به جهان اسلام ادامه می دهد.

لینا