وزیر کشور پاکستان با سفیر عبید راه های تقویت همکاری بین سوریه و پاکستان را بررسی کرد

اسلام آباد-سانا

شیخ رشید احمد وزیر کشور پاکستان امروز با کاردار سفارت سوریه در اسلام آباد، سفیر مازن عبید دیدار کرد و در این دیدار راه های تقویت همکاری های دوجانبه بین دو کشور دوست، سوریه و پاکستان در زمینه های مختلف بررسی شد.

در این دیدار، وزیر احمد تلاش های کارکنان وزارت کشور و سایر نهادها برای حفظ امن و امنیت سوریه را ستود و بر عمق روابط سوریه و پاکستان که شاهد پیشرفت چشمگیری است، تاکید کرد.

وی همچنین ضرورت تقویت همکاری های دوجانبه بین دو کشور را مورد تاکید قرار داد.

سفیر عبید به نوبه خود در مورد پتانسیل نیروی کارشناس و کارآمد وزارت کشور که موفق به دستیابی به دستاوردهای بزرگ در مقابله با تروریسم شده، سخن گفت.

وی نیز پیشرفت روابط سوریه و پاکستان در همه زمینه ها مطابق با خواسته های مردم دو کشور را مورد ستایش قرار داد.

ل.ب